Dringend vrijwilligers gezocht!

Harrie Bles heeft recentelijk zijn bestuursfunctie wedstrijdzaken neergelegd. Wij zijn naar aanleiding hiervan haastig op zoek gegaan naar vervanging. Helaas is dit tot op heden (grotendeels) nog niet gelukt.

Wij willen deze taak voorlopig niet meer invullen als een bestuursfunctie maar in plaats daarvan een groepje samenstellen die gezamenlijk deze taken op zal pakken. Gelukkig blijft Harrie Bles wel actief binnen de club als vrijwilliger en zal ook nog een deel van de taken voor zijn rekening nemen. Voor de andere taken zal hij zeker een ieder wegwijs maken.

De functie valt onder te verdelen in drie algemene taken (die dan evt. ook nog door meerdere personen opgepakt kunnen worden, vooral voor op de speeldagen):

  • Inhuur zaal/contact Nevobo, opgave en indelingen teams verwerken (deze taak zal Harrie Bles blijven uitvoeren).
  • Aanspreekpunt tijdens speeldagen en evt. voorkomende dingen af te handelen (ofwel bereikbaar zijn). (Taak die nog ingevuld moet worden).
  • Algemene co√∂rdinatie en communicatie richting leden en bestuur en werkgroep. Zorg dragen voor digitaal wedstrijdformulier (daar gaan we dit seizoen mee werken). (Taak die nog ingevuld moet worden).

Bij deze dus een oproep om deze taken z.s.m. te vervullen. Het seizoen staat al voor de deur en hebben dringend iemand nodig.

Maandagavond a.s. op 11 september  om 18.30 uur willen houden we een inloop bij De Klep (oude Bibliotheek ) voor diegene met twijfels even toe te lichten wat alles exact inhoudt ( Harrie Bles is dan ook aanwezig ). We hopen jullie daar te zien!